אירועים קטנים

מיליטניום

כרטיס יחיד

60 ש"ח

לילה בפונדק

כרטיס יחיד

80 ש"ח

משולב

כרטיס יחיד

120 ש"ח