שילובי טכניקות ומרכיבים

יש מספר טכניקות עיבוד בליברה, לכל אחת השפעות שונות על חומרים אלכימיים שונים. טכניקות שונות יכולות לגרום לשינויים קיצוניים בחומר מסוים בעוד שטכניקות אחרות יכולות לגרום לשינויים קטנים מאוד בתוצר הסופי של החומר. כמו כן, ישנם מקרים שימוש של טכניקה על מרכיב מסוים יגרום לתוצאה שונה – כגון פיצוץ, נזק או משהו אחר.

להלן קובץ לנוחיותכם: סיכום שילובי טכניקות ומרכיבים

להלן השילובים המוכרים:

רכיב

טכניקה

השפעה 1

השפעה 2

השפעה 3

השפעה 4

השפעה 5

השפעה 6

השפעה 7

אצות מהביצות

בישול

חרשות

הורדת ביטחון עצמי

מחזק

יובש

זמן

  

אצות מהביצות

החמצה

טרנספורמציה

מחליש

זמן

העלאת ביטחון עצמי

אובססיביות

הרגעת חומר

 

אצות מהביצות

השקעה

אובססיביות

העלאת ביטחון עצמי

הזיות

מתמשך

נוגד רעלים

  

אצות מהביצות

התססה

נוגד רעלים

מתגבר

ממכר

מתמשך

הזיות

הרגעת חומר

 

אצות מהביצות

זיקוק

טרנספורמציה

זמן

מחליש

חיבור קוסמי

מקטין

העלאת ביטחון עצמי

נוגד רעלים

אצות מהביצות

חליטה

נוגד רעלים

ממכר

מתמשך

טרנספורמציה

מחזק

  

אצות מהביצות

ייבוש וכתישה

נוגד רעלים

מתגבר

מתמשך

העלאת ביטחון עצמי

הזיות

הרגעת חומר

 

אצות מהביצות

שריפה

אובססיביות

העלאת ביטחון עצמי

הזיות

חיבור קוסמי

מקטין

  

חוטר קקטוס סלמנדרה

בישול

מתגבר

מחטא

דליק

השפעה על מינרלים

חימום

  

חוטר קקטוס סלמנדרה

החמצה

מחטא

השהיית השפעות

מעכב החלמה

שובע

הרדמה

השפעה על חיות

 

חוטר קקטוס סלמנדרה

השקעה

הרדמה

קשיי נשימה

שובע

השפעה על חיות

השפעה על מינרלים

  

חוטר קקטוס סלמנדרה

התססה

השפעה על מינרלים

חימום

השפעה על חיות

השפעה על אלמנטים

השהיית השפעות

  

חוטר קקטוס סלמנדרה

זיקוק

ספיגה

מחטא

השהיית השפעות

דליק

מעכב החלמה

  

חוטר קקטוס סלמנדרה

חליטה

השפעה על מינרלים

חימום

השפעה על אלמנטים

מחטא

השהיית השפעות

  

חוטר קקטוס סלמנדרה

ייבוש וכתישה

השפעה על חיות

השפעה על מינרלים

השפעה על אלמנטים

שובע

הרדמה

  

חוטר קקטוס סלמנדרה

שריפה

הרדמה

קשיי נשימה

שובע

מחטא

מעכב החלמה

  

כנפי פייה

שריפה

ממריץ

כאב

עיוורון

זמן

מנטרל קסם

הזיות

 

כנפי פייה

ייבוש וכתישה

שכחה

בלבול

הזיות

ממריץ

עיוורון

מחזק

 

כנפי פייה

זיקוק

טרנספורמציה

זמן

חיבור קוסמי

מגדיל

מחזק

  

כנפי פייה

חליטה

רגשנות

בלבול

הזיות

זמן

מחזק

עיוורון

 

כנפי פייה

החמצה

מנטרל קסם

מגדיל

טרנספורמציה

ממריץ

כאב

שכחה

 

כנפי פייה

השקעה

ממריץ

כאב

עיוורון

רגשנות

הזיות

  

כנפי פייה

התססה

פיצוץ

כנפי פייה

בישול

מחזק

מנטרל קסם

מגדיל

שיחכה

בלבול

  

לוטוס נהרות

בישול

מאזן נפשית

העלאת ביטחון עצמי

שכחה

מזרז החלמה

נוגד רעלים

  

לוטוס נהרות

החמצה

פיצוץ

לוטוס נהרות

השקעה

בחילה

גירוד

כאב

מזרז החלמה

נוגד רעלים

מאזן נפשית

 

לוטוס נהרות

התססה

נוגד רעלים

מחטא

חומציות

מזרז החלמה

בחילה

רגשיות

העלאת ביטחון עצמי

לוטוס נהרות

זיקוק

נוח להשפעה

העלאת ביטחון עצמי

בלבול

שכחה

גירוד

כאב

 

לוטוס נהרות

חליטה

מחטא

מזרז החלמה

חומציות

איטיות מחשבה

רגשיות

  

לוטוס נהרות

ייבוש וכתישה

מחטא

חומציות

מזרז החלמה

בחילה

גירוד

  

לוטוס נהרות

שריפה

בחילה

גירוד

כאב

בלבול

נוח להשפעה

  

מלח

בישול

אגרסיביות

מבטל עכבות

בלבול

חומציות

מחטא

  

מלח

החמצה

מיקוד

מתגבר

מאזן נפשית

אובססיביות

זמן

ספיגה

 

מלח

השקעה

שובע

שיתוק

משקל

מתגבר

מזרז החלמה

  

מלח

התססה

חומציות

מתגבר

מחטא

מזרז החלמה

אגרסיביות

מבטל עכבות

 

מלח

זיקוק

פיצוץ

מלח

חליטה

חומציות

מתגבר

מזרז החלמה

מאזן נפשית

איטיות מחשבה

  

מלח

ייבוש וכתישה

מחטא

מזרז החלמה

חומציות

שובע

שיתוק

  

מלח

שריפה

לא פעיל

פחם

בישול

הרגעה פיזית

ממריץ

יובש

אגרסיביות

בלבול

שמנוני

 

פחם

החמצה

משקל

ממריץ

עיוורון

מזרז החלמה

נוגד רעלים

  

פחם

השקעה

פיצוץ

פחם

התססה

דליק

השפעה על גזים

מעכב החלמה

חרשות

חומציות

רעיל

 

פחם

זיקוק

לא פעיל

פחם

חליטה

הזיות

אגרסיביות

בלבול

הרגעה פיזית

קשיי נשימה

  

פחם

ייבוש וכתישה

הזיות

אגרסיביות

בלבול

נוגד רעלים

דליק

מזרז החלמה

 

פחם

שריפה

נוגד רעלים

דליק

מזרז החלמה

הרגעה פיזית

עיוורון

  

ניבי צפע חברבורות

בישול

הורדת ביטחון עצמי

השפעה על גזים

אובססיביות

מחזק

אטימות

ספיגה

 

ניבי צפע חברבורות

החמצה

זמן

מחזק

מקטין

שיתוק

קשיי נשימה

  

ניבי צפע חברבורות

השקעה

שיתוק

עיוורון

קשיי נשימה

מתמשך

שמנוני

  

ניבי צפע חברבורות

התססה

לא פעיל

ניבי צפע חברבורות

זיקוק

מחליש

מנטרל קסם

טרנספורמציה

מקטין

זמן

שיתוק

 

ניבי צפע חברבורות

חליטה

נוגד רעלים

מתגבר

מתמשך

מחליש

מקטין

  

ניבי צפע חברבורות

ייבוש וכתישה

פיצוץ

ניבי צפע חברבורות

שריפה

שיתוק

עיוורון

קשיי נשימה

מחליש

מנטרל קסם

  

עלי אלמוות הכסף

בישול

ממכר

מזרז החלמה

רעיל

מחזק

מנטרל קסם

  

עלי אלמוות הכסף

החמצה

שמנוני

חומציות

ממכר

נוח להשפעה

מבטל עכבות

שובע

 

עלי אלמוות הכסף

השקעה

רגשיות

נוח להשפעה

מבטל עכבות

מנטרל קסם

מחזק

  

עלי אלמוות הכסף

התססה

טרנספורמציה

זמן

מנטרל קסם

מחזק

שובע

  

עלי אלמוות הכסף

זיקוק

רעיל

שמנוני

חומציות

ממכר

מזרז החלמה

השהיית השפעות

 

עלי אלמוות הכסף

חליטה

טרנספורמציה

זמן

מנטרל קסם

חומציות

שמנוני

  

עלי אלמוות הכסף

ייבוש וכתישה

לא פעיל

עלי אלמוות הכסף

שריפה

רגשיות

נוח להשפעה

מבטל עכבות

רעיל

שמנוני

גירוד

 

פטריות רעל

בישול

ממכר

מעכב החלמה

מתגבר

חוסר שליטה

מבטל עכבות

  

פטריות רעל

החמצה

מעכב החלמה

נוגד רעלים

מחטא

מחזק

מגדיל

  

פטריות רעל

השקעה

לא פעיל

פטריות רעל

התססה

פיצוץ

פטריות רעל

זיקוק

מעכב החלמה

רעיל

חימום

גירוד

עיוורון

אובססיביות

בלבול

פטריות רעל

חליטה

מאזן נפשית

חוסר שליטה

איטיות מחשבה

הרגעת חומר

ממכר

מחטא

 

פטריות רעל

ייבוש וכתישה

חוסר שליטה

איטיות מחשבה

מבטל עכבות

מנטרל קסם

מגדיל

  

פטריות רעל

שריפה

מחזק

מגדיל

מנטרל קסם

מתגבר

רעיל

  

פקעות שושנה מדברית

בישול

בלבול

מבטל עכבות

איטיות מחשבה

הרגעה פיזית

יובש

  

פקעות שושנה מדברית

החמצה

לא פעיל

פקעות שושנה מדברית

השקעה

השפעה על מתכות

השפעה על צמחיה

חימום

יובש

רעידות

  

פקעות שושנה מדברית

התססה

לא פעיל

פקעות שושנה מדברית

זיקוק

אגרסיביות

בלבול

מבטל עכבות

איטיות מחשבה

העלאת ביטחון עצמי

  

פקעות שושנה מדברית

חליטה

הרגעה פיזית

יובש

עיוורון

איטיות מחשבה

אגרסיביות

  

פקעות שושנה מדברית

ייבוש וכתישה

יובש

רעידות

עיוורון

השפעה על צמחיה

חימום

  

פקעות שושנה מדברית

שריפה

השפעה על מתכות

השפעה על צמחיה

חימום

רגשיות

אגרסיביות

העלאת ביטחון עצמי

רעידות

קליפת אורן אדום

בישול

הרדמה

גירוד

כאב

קירור

השפעה על צמחיה

שמנוני

 

קליפת אורן אדום

החמצה

כאב

רעידות

הרדמה

הזיות

נוח להשפעה

  

קליפת אורן אדום

השקעה

הזיות

נוח להשפעה

רגשיות

השפעה על אלמנטים

השפעה על צמחיה

הרגעה פיזית

 

קליפת אורן אדום

התססה

השפעה על אלמנטים

השפעה על מינרלים

קירור

השפעה על צמחיה

הרדמה

שובע

 

קליפת אורן אדום

זיקוק

עיוורון

רעידות

גירוד

כאב

שובע

  

קליפת אורן אדום

חליטה

לא פעיל

קליפת אורן אדום

ייבוש וכתישה

השפעה על אלמנטים

השפעה על מינרלים

קירור

נוח להשפעה

רגשיות

  

קליפת אורן אדום

שריפה

לא פעיל

 

רעל של נחש מעמקים

בישול

מתגבר

דליק

שמנוני

מחזק

חיבור קוסמי

  

רעל של נחש מעמקים

החמצה

נוגד רעלים

מתגבר

דליק

חוסר שליטה

הזיות

  

רעל של נחש מעמקים

השקעה

שכחה

חוסר שליטה

הזיות

מחזק

חיבור קוסמי

  

רעל של נחש מעמקים

התססה

מגדיל

טרנספורמציה

מחזק

חיבור קוסמי

הזיות

  

רעל של נחש מעמקים

זיקוק

רעיל

חומציות

מתגבר

מזרז החלמה

שמנוני

  

רעל של נחש מעמקים

חליטה

מגדיל

טרנספורמציה

מחזק

חומציות

מתגבר

  

רעל של נחש מעמקים

ייבוש וכתישה

טרנספורמציה

חיבור קוסמי

מגדיל

שכחה

הזיות

מחליש

דליק

רעל של נחש מעמקים

שריפה

שכחה

חוסר שליטה

הזיות

רעיל

מתגבר

  

שורש הברק

בישול

בחילה

כאב

הרדמה

מעכב החלמה

דליק

  

שורש הברק

החמצה

רעיל

ממכר

דליק

שיתוק

רעידות

ממריץ

 

שורש הברק

השקעה

השפעה על אלמנטים

השפעה על חיות

קירור

מעכב החלמה

רעיל

  

שורש הברק

התססה

ממכר

רעיל

מעכב החלמה

דליק

השפעה על אלמנטים

  

שורש הברק

זיקוק

רעידות

כאב

שיתוק

בחילה

הרדמה

  

שורש הברק

חליטה

פיצוץ

שורש הברק

ייבוש וכתישה

ממכר

רעיל

מעכב החלמה

קירור

השפעה על אלמנטים

  

שורש הברק

שריפה

פיצוץ

שרף עץ דבש

בישול

ספיגה

דליק

חימום

חרשות

עיוורון

זמן

 

שרף עץ דבש

החמצה

דליק

נוגד רעלים

מעכב החלמה

רעידות

ממריץ

אגרסיביות

 

שרף עץ דבש

השקעה

שיתוק

רעידות

ממריץ

השפעה על חיות

השפעה על מתכות

  

שרף עץ דבש

התססה

פיצוץ

שרף עץ דבש

זיקוק

רעיל

מתגבר

מתמשך

דליק

מעכב החלמה

  

שרף עץ דבש

חליטה

אטימות

חרשות

דליק

השפעה על גזים

זמן

משקל

 

שרף עץ דבש

ייבוש וכתישה

רעיל

השפעה על מתכות

השפעה על חיות

יובש

הרגעת חומר

  

שרף עץ דבש

שריפה

שיתוק

רעידות

ממריץ

רעיל

מתמשך

השפעה על מתכות

 

 

תפרחת צל-לילה

בישול

לא פעיל

תפרחת צל-לילה

החמצה

אובססיביות

שכחה

הזיות

רעיל

שמנוני

  

תפרחת צל-לילה

השקעה

פיצוץ

תפרחת צל-לילה

התססה

הרגעה פיזית

יובש

ממריץ

קשיי נשימה

רעיל

מתמשך

אובססיביות

תפרחת צל-לילה

זיקוק

אובססיביות

שכחה

הזיות

נוח להשפעה

חוסר שליטה

  

תפרחת צל-לילה

חליטה

הרגעה פיזית

יובש

קשיי נשימה

מאזן נפשית

חוסר שליטה

שמנוני

 

תפרחת צל-לילה

ייבוש וכתישה

הרגעה פיזית

ממריץ

קשיי נשימה

רעיל

שמנוני

  

תפרחת צל-לילה

שריפה

רעיל

מתמשך

שמנוני

רגשיות

נוח להשפעה

  
סגירת תפריט