הספרייה הלבנה ממוקמת בלייבון, והינה הספריה הגדולה ביותר בממלכות האדם. כאחד מציוני הדרך והמקומות העתיקים ביותר בעיר כולה.
הספרייה מכילה כתבים רבים מתקופות שונות, ומושכת אליה מלומדים מכל רחבי העולם המוכר, אפילו מהגלעדים השייפים. הספריה מכילה כתבים במגוון שפות, כולל שפות עתיקות שמקורן לוטה בערפל, וחלק מהמגילות בספריה קודמות להקמת לייבון. הספריה מחולקת לאגפים, כאשר חלק מהאגפים סגורים למבקרים ופתוחים רק למלומדים וחוקרים, ואגפים אחרים סגורים אפילו להם, ונפתחים רק בהוראות שומרי הספריה.

היסטוריה

הספרייה הלבנה נבנתה בפקודת המלך מן המערב, בעת הקמת לייבון. לאחר ביסוס הספריה, כמו גם לאחר התבססות העיר, המלך עזב. על הספרייה הופקד ספרן, והתפקיד עובר בירושה, מהורה לילד. במהלך בנית הספרייה, החליט בית ספיינטי לקבל על עצמו את פטרונות הספרייה, והחזיק בתפקיד מאז. כיום בית ספיינטי הינו הסמכות העיקרית בענייני הספרייה.

ג’ון

ג’ון הינו תושב קבע בספרייה. לאחר שהתגלה במהלך אירועי השנה החולפת בלייבון, התברר כי ג’ון, אשר זהותו עדיין אינה ברורה, שוכן בתוך החדר הסודי בספרייה.
סגירת תפריט