הצפנות

בליברה ישנם 4 סוגי הצפנות:

  1. שפה עתיקה – כל אות מוחלפת באות אחרת משפה עתיקה

  2. הצפנה על פי מסמך – בהצפנה זאת כל אות מומרת במספר

  3. החלפת אותיות – כל אות מומרת באות אחרת בא"ב

  4. הצפנה על פי מילת קוד – ישנה מילת קוד אשר מאפשרת לפענח את ההצפנה

בתחילת המשחק כל דמות עם מיומנות רמה 2 בלמדנות תקבל מסמך המסביר איך לפענח את ההצפנות.

 

סגירת תפריט