הרשמה למשחק

כרטיס מבוגר

350 ש"ח

כרטיס מבוגר + ילד

495 ש"ח

כרטיס מבוגר + 2 ילדים

580 ש"ח

כרטיס הרשמה

לכל מי שישלם בעבר בעבור המשחק ובחרו לשמור את מקומם