הרשמה למשחק

לילה בפונדק - 1

האירוע נערך תחת הגדרות התו הירוק

כל משתתף נדרש להציג אישור חיסון \ החלמה \ בדיקת PCR מה-72 השעות האחרונות או בדיקה מהירה מה-24 שעות האחרונות.

100 ש"ח

לילה בפונדק - 2

האירוע נערך תחת הגדרות התו הירוק

כל משתתף נדרש להציג אישור חיסון \ החלמה \ בדיקת PCR מה-72 השעות האחרונות או בדיקה מהירה מה-24 שעות האחרונות.

100 ש"ח

יום פעילות

50 ש"ח

כרטיס תומך

20 ש"ח