התמחויות – טוקסלוגיה

רופאה שבחרה למקד את המחקר והעיסוק שלה ברעלים למדה לבוריהן את ההשפעות השונות של רעלים על הגוף, ומתוך ניתוח סימפטומטי מסוגלת לתת אומדן טוב מאוד מהו הרעל שמשפיע על הגוף.

טיפול במורעלים – התמודדות עם רעלים

ההיכרות עם הרעלים השונים מאפשר לרופאה בעלת התמחות בטוקסולוגיה לשמור דמות חיה כל זמן שהיא ממשיכה בטיפולים מונעים: על מנת לשמור דמות מורעלת חיה, כל מורעלת, לא משנה מהם השפעות הרעל, על הרופאה להמשיך לטפל בה, לא לעזוב אותה ולא לטפל באף אחד אחר.

זיהוי רעל

הידע הנרחב מאפשר לרופאה בעלת התמחות ברעלנות לזהות את הרעל שמשפיע על הדמות המורעלת. לאחר כ10 דקות של טיפול, יכול הרופא לזהות את סוג הרעל כמפורט מטה. על מת לעשות זאת, יש לשאול את השחקן המורעל.

זמן מוות של דמות מורעלת ללא טיפול

  • רעל סוג A – שתיים עשרה שעות
  • רעל סוג B – שש שעות
  • רעל סוג C – עשר דקות
  • רעל סוג D – חמש דקות
  • רעל סוג E – דקה אחת

טיפול בהרעלה

הריפוי בהרעלה דורש נוגדן מתאים לרמת הרעל. כלומר נוגד רעלים C השפעה של רעלים מסוג C בלבד ואילו רעלים מסוגים אחרים ימשיכו לפעול כרגיל.

כל עוד מרפא משחק את סצינת הריפוי סביב הפצוע, מצבו של הפצוע יציב, וחוקי המוות (ספציפית משך זמן עד המוות) אינם חלים עליו.

טיפול ברעל עצמו אינו מבטל את ההשפעות הנלוות להרעלה עצמה. דוגמא דמות אשר סבלה מהזיות עקב רעל מסויים תמשיך לסבול מהזיות למשך 15 דק' נוספות לאחר קבלת נוגד הרעל.

לאחר סיום הריפוי, לדמות שהחלימה נדרשות עוד 15 דקות של החלמה בהם היא לא יכולה לבצע פעילות פיזית מאומצת.

סגירת תפריט