עבור כל האנשים החופשיים בלייבון אנו מבטיחים, עבורם ועבור יורשיהם, זכויות וחירויות אלו:

 1. צדק או זכות לא יעמדו למכירה ולא יידחה בעבור כסף או רכוש.
 2. חצר האצילים תכיר בכל אציל חוקי בלייבון.
 3. עבור כל אציל בעל נחלה וראש בית יהיה יורש
  • לכל אציל בעל נחלה יהיה יורש חוקי יחיד. נחלה לא תחולק בעת ההורשה.
  • כל אציל רשאי להפקיד סדר ירושה החתום בידו בחצר ויהיה סדר ירושה זה סדר הירושה החוקי היחידי ביחס לנחלתו. הגיש האציל סדר ירושה אחר מאוחר יותר, יחליף את הסדר המוקדם יותר. נולדו לאציל צאצאים או השתנה מצבו המשפחתי ולא עדכן את הסדר החתום, לא תשנה החצר את סדר הירושה ללא חתימתו.
  • לא הופקד סדר ירושה חתום בידי החצר, יהיה היורש החוקי של כל אציל הצאצא החוקי המבוגר ביותר מבין כל צאצאיו החוקיים.
  • נפסל אדם מלהיות יורש בידי חצר האצילים, לא ייספר בסדר הירושה.
  • סדר ירושה סופרים עד לסופו של קו משפחתי יחיד, לפני שעוברים קו משפחתי. הצאצא יורש את מעמדו של הוריו בסדר הירושה. לא ייספרו בן או בת למחצה בסדר הירושה אלא אם אין צאצאים מלאים בחיים.
  • אין לאציל צאצאים, יורשו יהיה אחיו או אחותו החיים המבוגרים ביותר. אם אינם בחיים, יורשו יהיה הצאצא החוקי המבוגר ביותר של אחיו או אחותו המבוגרים ביותר. אם אינם בחיים, יורשו יהיה אחיו או אחותו של אביו, המבוגרים ביותר מקרב החיים. אם אינם בחיים, יורשו יהיה הצאצא החוקי המבוגר ביותר של אחיו או אחותו המבוגרים ביותר של אביו. אם אינם בחיים, תעלה הירושה במעלה העץ המשפחתי בחיפוש אחר קרוב המשפחה החוקי החי הקרוב ביותר, ותרד במורד הקו המשפחתי לצאצא החוקי החי המבוגר ביותר.
 4. במידה וימות אציל המחזיק ישירות באדמות ונחלות בתחום ריבונות לייבון, אם יורשו בגיל בגרות (16 שנים), יקבל בעלות מלאה על אדמות ונחלות אלו, וישלם לעיר לייבון מס בשווי מאית משווי האדמות והנחלות
 5. אם יורשו אינו בגיל בגרות, ותחת עוצרות, יקבל בהגיעו לגיל בגרות בעלות מלאה על אדמות ונחלות אלו, מבלי לשלם מס.
 6. אם יורש אינו בגיל בגרות, יעברו האדמות והנחלות לעוצר, וזה ייקח מאדמות ונחלות אלו הכנסות סבירות ושירותים המגיעים לו. הוא ייעשה זאת מבלי לפגוע ברכוש או באנשים. אם עוצר יפגע בכל אדם או רכוש באדמות או נחלות אלו, יישלם פיצויים לנחלה, והנחלה תועבר לשני אנשים שימונו בידי חצר האצילים, וינהלו את האדמות והנחלות בשמה.
 7. כל עוד לעוצר יש עוצרות על נחלה כזו, הוא יתחזק את המבנים והשדות ובעלי החיים ובתי המלאכה וכל דבר אחר הנמצא בה, מתוך הכנסות הנחלה עצמה. כאשר היורש יגיע לגיל בגרות, העוצר יעביר בעלות מלאה על האדמות והנחלות ליורש, כאשר כל הרכוש שהיה בנחלה נמצא בה, ומחסניה מלאים בנדרש לאותה העונה.
 8. אציל יכול לכפות נישואים על יורשו, אם זה טרם הגיע לגיל בגרות, בלבד שלא יכפה עליו להינשא לאדם שאינו אציל
 9. כל נישואים של יורש יוקדמו בתקופת אירוסים בת עונה אחת לפחות.
 10. התארס יורש, יודיע על כך למשפחתו
 11. התחתן יורש עם אדם שאינו אציל, לא יוכל להוות יורש חוקי, ואף צאצא מנישואים אלו לא יוכל להיות יורש חוקי. אולם, לא ימנעו נישואים אלו נישואים עתידיים לאציל, וילדיו מנישואים עתידיים לאציל יוכלו להיות יורשים חוקיים
 12. בן או בת הזוג של אציל שמת, ולא היו יורשיו החוקיים בעת שמת, יהיו “אלמן”.
 13. נישואים לא ייכפו על אף אלמן, כל עוד הוא מעוניין להישאר לא נשוי.
 14. האלמן יהיה זכאי לכל פיצוי או ירושה שנקבעו מראש, מתוך הרכוש שהיה לאציל בעת מותו
 15. היורש של האציל יסדיר קצבה לאלמן שתאפשר את פרנסתו; קצבה זו היא אישית ותהיה רק למשך תקופת חייו של האלמן, ואי אפשר להעבירה לבני זוג, ילדים או כל אחד אחר
 16. האלמן יכול להישאר בתחום האדמות והנחלות של האציל במשך עונה אחת לפחות, עד שיסיים היורש להסדיר את קצבתו
 17. העיר לייבון לא תחרים אדמה, נחלה ונדל”ן מאציל בעל חוב, כל עוד לאציל בעל חוב ישנם נכסים ניידים וכספים בסכום העולה על החוב. במידה ואין לאציל נכסים במידה העולה על החוב, יהיו הערבים אחראים לחובו. יהיו הערבים אחראים לחובו, יהיו רשאים להשתמש באדמותיו ונחלותיו עד שיתמלא החוב, ואז יחזירו לאציל את אדמותיו ונחלותיו.
 18. העיר לייבון לא תשפוט אציל מבלי שנציג אצולה יחרוץ עליו משפט, ולא תחרים אדמות ונחלות מאציל כעונש מבלי הסכמה של נציג האצולה.
 19. במידה ואציל החייב סכום כסף לאדם או מוסד מת, ויורשו אינו בגיל בגרות, לא ישלם היורש ריבית על החוב עד שיגיע לגיל בגרות.
 20. לא תטיל העיר מיסים על האצילים בלי הסכמת האצילים למס הזה.
 21. כדי לקבל את הסכמת האצילים בכל נושא, יוזמן כל אציל בתחום ריבונות לייבון בהזמנה אישית, לתאריך קבוע ולמקום קבוע בתחום העיר לייבון, בהודעה של עונה אחת מראש לפחות. בכל הזמנה כזו תצוין הסיבה להזמנה. לאחר הוצאת הזמנות אלו, יערכו האצילים את מועצתם בנושא זה בזמן ובמקום שנקבעו, גם אם לא כל המוזמנים הגיעו.
 22. העיר לא תכפה על אף אדם לספק שירות שהוא לא מעוניין לספק.
 23. כל סעיפים אלו למען שמירה על הבטחון והסדר החוקי והצדק בכל תחום ריבונות לייבון.
סגירת תפריט