חוקת לייבון

 1. בעיר לייבון ובשטחים הסובבים אותה תוקם ריבונות לייבון אשר תנוהל בתוך לייבון ועל פי ערכיה של לייבון – חופש, סובלנות, וקבלת השונה.
 2. לייבון תהיה פתוחה בפני כל מי שהוא ללא קשר לגזעו, מוצאו, מגדרו, אמונתו, ומינו באשר הוא תבוני.
 3. לייבון תונהג על ידי מועצה עירונית אשר כולם בה בעל קול הצבעה אשר תנהיג את ריבונות לייבון. במועצה יהיה ייצוג לכל גזעיה של העיר – אלפים, בני אדם, ושייף, ות’ול דואל.
 4. אף גזע שהוא, לא ייאלץ לשלם מס נוסף עקב גזעו.
 5. בלייבון יהיה סחר חופשי.
 6. שרותי המחקר והאקדמיה העירוניים ישארו ויהיו פתוחים לכל הדורש והמחפש בידע.
 7. הפולחנים הדתיים והסמלים אשר יהיו בלייבון יזכו להגנה על מנת לאפשר חופש דתי בלייבון.

ספר חוקי העיר לייבון

מועצת העיר

 • הרכב: מועצת העיר תורכב מארבעת ראשי הבתים העתיקים, ראש גילדת הסוחרים, ראש גילדת בעלי המלאכה, נציג האלפים התושבים, נציג הת’ול-דואל, ונציג השייף
 • משקיפים: מפקד המשמר, שר הצבא, ואדמירל צי לייבון יוזמנו לשבת במועצת העיר בתור משקיפים. בנוסף, מועצת העיר תזמין שגרירים המגיעים ללייבון לשבת בתור משקיפים במועצה.
 • מזכיר: מועצת העיר תמנה מזכיר.
 • סמכויות המועצה:
  • לנהל את ענייניה של ריבונות לייבון
  • לחוקק, לשנות ולבטל את חוקי ריבונות לייבון
  • לפקוד על משמר העיר
  • לשפוט פשעים
 • שבועת נאמנות: לאחר שנבחר חבר מועצה, ישבע החבר בפני המועצה את שבועת הנאמנות הבאה: הריני מצהיר ונשבע, שאני מוותר על ומתכחש לכל נאמנות, קשר או ברית לכל שליט או ריבונות, באופן מוחלט וגמור, מכל עת ועד עתה; שאתמוך ואגן על מועצת העיר לייבון ועל חוקי העיר ועצמאותה של ריבונות לייבון, כנגד כל אויב, מבפנים או מבחוץ; שאשמור אמונים ואהיה נאמן לריבונות לייבון.אני מצהיר שאני לוקח על עצמי מחויבות זאת באופן חופשי, וללא שום סייג וכוונת זדון או הונאה;בכובד ראש ובכוונה מלאה, על כך אני נשבע.

לא יתפוס נציג נבחר את מקומו כחבר מועצה בעל זכות הצבעה מבלי שנשבע שבועה זו.

 • האצלת סמכות: כל חבר מועצה רשאי למנות אדם אחר שייצג אותו בישיבות המועצה עבור זמנים בהם אינו זמין לשבת במועצה.
 • קבלת החלטות: המועצה תקבל את החלטותיה בהכרעת הרוב. המועצה רשאית לקבל את החלטותיה בישיבה, או בתיעוד הצבעות בכתב.
 • המנעות ושבירת שיוויון: חבר מועצה רשאי להמנע בהצבעות מועצה. במקרים שבהם ישנו שיוויון בהצבעה, קולו של ראש המועצה ייספר כקול כפול.
 • ניהול ישיבות: ראש המועצה תנהל את ישיבות המועצה.

חצר האצילים

ראש המועצה: ראש הבית העתיק הבכיר בחצר האצילים ישמש כראש המועצה.

חוקת חצר האצילים: חוקי ריבונות לייבון יכללו את חוקת חצר האצילים בצורתה העדכנית ביותר. עדכנה חצר האצילים את חוקתה, תעדכן המועצה את ספר חוקי לייבון בהתאם.

קופת העיר

 • העיר לייבון תחזיק בקופת העיר.
 • מועצת העיר תמנה לעיר גזבר, והוא ינהל את ממונה ורכושה, ורשאי, מפעם לפעם, למנות עבור עצמו עוזרים ועובדים, במימון קופת העיר.
 • מועצת העיר תשמור על זכותה לשאת ולתת עם גופים, ארגונים ואומות אחרות, להתחייב בשם קופת העיר, לתת ולקבל מתוך קופת העיר.

מסים וקנסות

 • מפעם לפעם יבצע משמר העיר ספירה של תושבי העיר, וירשום את סך כל רכושו ועושרו של כל תושב. תושב שימצא שרכושו ועושרו מעל הסף שנקבע, ישלם מעשר מסך כל עושרו ורכושו לעיר.
 • קנסות שנקבעו בידי שופט ובידי המועצה ישולמו ישירות לקופת העיר.

משמר העיר

 • סמכויות המשמר:
  • לאכוף את חוקי לייבון בכל תחומי ריבונות לייבון
  • למנוע עבירות על חוקי לייבון
  • לעצור את העובר על חוקי לייבון ולהביאו למשפט צדק
  • לשמור על הסדר
 • שימוש באלימות: לטובת קיום סמכויות המשמר, נציג המשמר מוסמך להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו, עד וכולל כח פיזי קטלני, על מנת לאכוף את החוק, לעצור את העובר על החוק, ולמנוע עבירות ולשמור על הסדר.
 • חתירה לאמת: בסמכות ראש המשמר לאשר שימוש בכל אמצעי חקירה שיאפשר למשמר לקיים את סמכויותיו.

משפט

 • שופטים: המועצה תמנה שופטים לשפוט את אנשי העיר. בפרט תמנה המועצה שופטים מקצועיים לשפוט פשעים בדרגת חומרה גבוהה.
 • סמכות המשמר: בהעדר שופט, רשאי ראש המשמר לשפוט בעצמו פשעים בחומרה קלה ובינונית, ולמנות קצינים מקרב המשמר לשפוט בעצמם פשעים בחומרה קלה ובינונית.
 • סמכות המועצה: רשאית המועצה לשמוע ערעור על כל גזר דין של פשע מחומרה קלה, בינונית וגבוהה.
 • זימון עדים: ראה שופט, ראש המשמר, קצין משמר שמונה לשפוט, או המועצה בישיבתה לשמוע ערעור, צורך בעדות, רשאים לזמן עדים כפי הצורך, ולפי שיקולם. על העד מוטלת חובה להתייצב ולתת עדות אמת.

מסירת עדות שקר הינה פשע ועד המוסר עדות שקר ימוצה עמו הדין.

עונשין

 • פשעים שחומרתם גבוהה:
  • בגידה בריבונות לייבון
  • בעילה ללא הסכמה או ניאוף
  • גניבת נשמות
  • הצתה
  • התחזות לפקיד ציבור
  • זילות המועצה
  • חטיפה
  • מתן עדות שקר
  • סחר בנשמות
  • סחר ברעלים
  • קבלת שוחד
  • רצח ונסיון לרצח
  • סיוע לביצוע פשע בחומרה גבוהה או סיוע לפושע לאחר מעשה פשע בחומה גבוהה
 • פשעים שחומרתם בינונית:
  • גניבה וכיוס
  • הפרעה לנציג המשמר במילוי תפקידו
  • הקמת מבנה ללא רישיון
  • זיוף
  • חוב בגובה מטבע זהב אחד ומטבע נחושת אחד, או יותר
  • ייצור ברעלים ללא רישיון
  • מתן שוחד
  • פגיעה ברכוש ציבורי
  • פגיעה ברכוש שערכו מטבע זהב אחד ומטבע נחושת אחד, או יותר
  • פריצה
  • שוד חמוש
  • תקיפה
  • סיוע לביצוע פשע בחומרה בינונית או סיוע לפושע לאחר מעשה פשע בחומרה בינונית
 • פשעים שחומרתם קלה:
  • הפרת סדר בציבור
  • חוב עד לגובה מטבע זהב אחד
  • לכלוך ברחובות
  • פגיעה ברכוש שערכו עד מטבע זהב אחד
  • סיוע לביצוע פשע בחומרה קלה או סיוע לפושע לאחר מעשה פשע בחומרה קלה
 • העונשים הבאים קבועים בחוקי לייבון:
  • קנס של כסף, סחורות או שווה ערך.
  • מלקות
  • קטיעת איברים
  • עבודות “פרך” בשירות העיר/ היישות התובעת.
  • גירוש מהעיר לתקופה קצובה
  • גלות מן העיר לנצח
  • הוצאה להורג
סגירת תפריט