מילות קסם מוכרות

ביצירת קסמים ישנם מספר מקומות בהם חייבים להשתמש במילים מוגדרות מראש.

בכל דיאגרמה בה יש מיומנות, עוצמה או חדירות יש צורך להשתמש רק ברשימת המילים הבאה.

שימו לב כי יש להשתמש באחת מהמילים ולא בכולן. לדוגמא לטובת קסם בעוצמה 4 ניתן לעשות שימוש באחת מבין המילים הבאות: סבירה, דליקה או גשום. כל אחת מהמילים תהייה שווה לעוצמה 4.

דרגה

עוצמה

דרגה 1

אפסיות

ניצוץ

שמשי

דרגה 2

מזערית

נור

מעונן

דרגה 3

חלשה

להבה

טפטוף

דרגה 4

סבירה

דליקה

גשום

דרגה 5

מורגשת

בערה

רביב

דרגה 6

חזקה

שלהבת

מטר

דרגה 7

עצומה

שריפה

סופה

דרגה 8

אדירה

סופש אש

סערה

דרגה 9

אימתנית

תופת

טייפון

דרגה 10

בלתי נתפסת

גהנום

הוריקן

 

דרגה

מיומנות/מורכבות

דרגה 1

טריוויאלי

שטוח

דרגה 2

פעוט

בליטה

דרגה 3

פשוט

גבוב

דרגה 4

מעשי

ערמה

דרגה 5

מקיף

צבר

דרגה 6

מתקדם

גבעה

דרגה 7

מורכב

פיסטין

דרגה 8

מסובך

תל

דרגה 9

מופרך

הר

דרגה 10

עילאי

רכס

 

דרגה

חדירות

דרגה 1

ישר

דרגה 2

נקב

דרגה 3

גמה

דרגה 4

חור

דרגה 5

אפיק

דרגה 6

בקעה

דרגה 7

ואדי

דרגה 8

גיא

דרגה 9

עמק

דרגה 10

תהום

 

סגירת תפריט