מאגית חיים

קסם החיים מופעל על ידי כוח החיים של הקוסם עצמו. שלא כמו מקורות כוח אחרים החיים של הקוסם עצמו הם מקור כוח זמין תמיד ומאוד חזק. אם זאת, כוח החיים אצל קוסם בודד הוא מוגבל ביותר ושימוש לא זהיר בו עלול לפגוע ואף להרוג את המשתמש בו.

מאגר קסם

כל קסם באשר הוא דורש כמות מסויימת של כוח קסום על מנת להטיל אותו. ככל שכמות הכוח הדרושה להטלת הקסם גדולה ככה הנטל הפיזי שנופל על הקוסם גדול יותר. קוסמי חיים משתמשים בכוח החיים של עצמם על מנת לספק כוח לקסמים שלהם. על מנת לעשות קסם קוסמי חיים נדרשים לבזבז חלק מאנרגיית החיים שלהם.

קוסמי חיים יודעים לפצל את כוח החיים שלהם (נקודות פגיעה) לנקודות כוח דם.

לכל קוסם חיים מתחיל יש 7 נק' חיים. 3 נק' דם בנק' הפגיעה הראשונה שלהם, 3 בנק' הפגיעה השניה שלהם ונק' דם אחת כאשר הם ב-0 נק"פ, בה ניתן לעשות שימוש בשלב הגסיסה.

כאשר קוסם חיים מאבד נק' פגיעה הוא מאבד גם את נק' הדם שהיו טמונות בה. באותו אופן קוסם חיים אשר משתמש בכל נק' הדם של נק' פגיעה אחת מאבד נק"פ.

נק' הדם של קוסם מתחדשים לאחר עשר דקות. כל עוד הוא לא איבד נק"פ.

קוסם דרגה 3 מחזיק 4 נק' דם אחת בנק' הפגיעה הראשונה שלו.

קוסם דרגה 4 מחזיק 5 נק' דם אחת  בנק' הפגיעה הראשונה שלו.

קוסם דרגה 5 מחזיק שתי נק' דם כאשר הוא נמצא על אפס נק"פ. הם נדרשים לעשות שימוש בשני נק' הדם הללו יחד לעשיית קסם ואין אפשרות לפצל את נק' הדם לשני קסמים נפרדים.

דוגמא

האנוקו הינה קוסמת בעלת 2 נק"פ וכיוצא בזאת הינה בעלת 7 נק' דם. במהלך קרב האנוקו ביצעה שני קסמי התקפה פשוטים אשר עולים שתי נק' דם כל אחד. לאחר ביצוע הקסם הראשון האנוקו נשארה עם 2 נק"פ, כאשר מהנק"פ הראשון שלה נשאר לה רק נק' דם אחת..

לאחר ביצוע הקסם השני (בעלות של 2 נק' דם) האנוקו איבדה מיד נק"פ יחיד ונשארה עם 2 נק' דם בנקודת הפגיעה האחרונה שלה.

אגירת כוח חיים בחפצים

כמו שקוסמי קריסטל יכולים להשתמש באנרגיות האגורות בקריסטל, ניתן לאגור אנרגית חיים של יצורים אחרים בתוך חפצים ולהשתמש בהם בזמן אחר. לטובת זאת הקוסם נדרש לבצע קסם אגירת כוח דם בתליון זהב. כל תליון יכול להחזיק עד 3 נקודות דם. כאשר תליון כזה מופעל הוא אינו יכול לשמש ליותר מקסם יחיד. לאחר השימוש התליון מפסיק להכיל כוח דם.

ביצוע קסמים

חוקי ביצוע קסם הם פשוטים מאוד:ביצוע קסם דורש רולפליי של הטלת קסם, אמירת שם הקסם וחתימת הקסם. קסם מתבצע מיידית אלה אם כן נכתב אחרת.(דוג' נטרול מתרחש באופן מיידי ואילו גרימת מום דורש לפחות 40 שניות).

עלויות קסמים – חיים

מעגל הקסם

שם הקסם

עלות נק' דם

1

הקסמה

1

1

נטרול

2

1

קליע קסם

2

1

מגן המכשף

1

2

פקודה מיידית

2

2

בלבול

2

2

לחש נגד

3

2

בועת מגן

3

2

יצירת חומר

לא אפשרי

2

גרימת מום נפשי/פיזי

2

2

פתיחת מנעולים

2

3

שכחה

3

3

שבירת קסם

4

3

גל הדף

3

3

העתקה של יכולת

לא אפשרי

3

דחיית מוות

1

4

הקמת אל מת

לא אפשרי

4

בלתי נראות

לא אפשרי

4

אימה

4

4

שתילת זיכרון

3

4

לכידת קסם

לא אפשרי

4

חותם נשמה

לא אפשרי

סגירת תפריט