המשמר בעבר

במסגרת ההסכמים השונים שהתקבעו והיו למסורת, לייבון איננה מחזיקה צבא מקצועי כמו שאר הכוחות הריבוניים בממלכות האדם. אבל גודל העיר, פוריות האדמה הסובבת אותה והמסחר השוצף-קוצף הוביל לכך שהמועצה השלטת זקוקה עד למאוד לכוח חמוש ומאורגן כדי לוודא שהעושר זורם בכיוון הנכון. לימים, הכוח החמוש הזה נוצר כמשמר העיר. המשמר החליף פנים, מדים, נשק ויוקרה בהתאם לכוח אותו שירת ולדרך בה עשה זאת. כיום, שנת 500 לספירת העיר לייבון, המשמר החבול והמצולק של המשמרת הקודמת תחת קפטן סאליוון פורק והכיבוש הטאנדרולי קצר הימים הסתיים בשלווה יחסית ובעליית המחירים האופיינית לתושבי העיר.

משמר העיר לייבון

להנהגת הכוח החמוש שהוקם בידי המועצה לאחר עזיבת היארל וצבאו נבחר רג’ינאלד טראסטהאמר, לשעבר האח רג’ינאלד ממסדר האחים של הנארד הקדוש וכיום ידוע בתואר קפטן רג’, ראש המשמר של לייבון. האחריות על המשמר נחלקת דרך קצינים וסמלים מדרגות שונות המפוזרים כל אחד בחלקו על העיר המאסיבית. לא נדיר לראות את הפטרול של המשמר דרך הרובע הדרומי כשהם חמושים בעיקר באלות ובשריון קל. ברובע הצפוני עם זאת המשמר מסתובב בנוכחות כבדה יותר, עם שריון ופלדה כשצריך. דיעות קדומות מושרשות היטב לא נמחקות בעבודה של חודשים ספורים, אבל מקובל כי המשמר הוגן לפי חוקיו ועמדת התליין עומדת ריקה יותר פעמים מאשר לא.

המשמר: עקרונות ומטרות

המשמר הנו הגוף האוכף את החלטות המועצה בעיר לייבון, כגוף חמוש שנועד להבטיח כי אזרחי לייבון הם אכן אזרחים ולא רק אריסים. בניגוד חריף לצבאות פרטיים של אצילים בשטחים אחרים. הוא כפוף לחקיקה המוכתבת בידי המועצה וראש המשמר ממונה על ידי המועצה בכתב מינוי שלו ועליו לדאוג בכל רגע ורגע שלאזרחי לייבון תהייה כתובת עבור פרצות בחוק ומוצא מהצורך להחזיק נשק באופן קבוע. בעת צרה, מוסמך המשמר לגייס מאנשי העיר לצורך כוח משמר מוגדל, אך הדבר כפוף למצב חירום כפי שיוחלט על ידי המועצה. עם פירוק ממלכת אורוק והשמועות על אנארכיה בממלכות רחוקות, אזרחי לייבון קצת פחות מוכנים להסתבך עם המשמר וקצת יותר מוכנים לשתף פעולה.

המשמר והשלטון המקומי

הנהגת העיר נתונה בידי המועצה המרכזת את האזרחים הבולטים ביותר ומעניקה להם את הכוח הניהולי ביום יום. במשך מאה השנים האחרונות ידעה המועצה תקופות של פריחה ושל שפל, אבל בית סאפיינטי והגילדות השונות המשיכו להחזיק במושכות העיר ובמידות שונות של יכולת אישית. תחת הנהגה זו, שגשגה לייבון וחוותה משברים קטנים וגדולים. המשמר מכיר בפועלו האצילי של השלטון המקומי, ורוחש לו את מלוא הכבוד – אך גם האצולה עצמה איננה מעל לחוק. היות המשמר גוף אכיפה עצמאי מאפשר שיתוף פעולה מקצועי וכבוד הדדי בין ראש המשמר הנוכחי וראשי האצולה והגילדות. בתמורה לשיתוף פעולה זה, מקבל המשמר את הציוד, כוח האדם והממון הדרושים לתחזוקתו בעיר שבעת מהומות ותהפוכות.

המשמר ובית האצולה טאסיס

המשמר צועד על קיבתו, וכל אומץ-הלב והנחישות שבעולם לא יספיקו אם אינו מצויד היטב. כאשר הוקם המשמר מחדש במתכונתו הנוכחית, נכרתה ברית של ידידות ושיתוף-פעולה אישי ומקצועי בין קפטן רג’ לבין נציגי בית טאסיס – הליידי אלגוריה גאלינה טאסיס והלורד קונראד אלפונס טאסיס. למרות המכה הקשה שספגו כאשר הנהר הציף את נחלות בית האצולה, הציעו הלורד והליידי טאסיס להשקיע חלק רב וניכר מן העושר שנותר להם במשמר החדש. מחד, בית טאסיס מודע לכך כי המשמר הוא גוף עצמאי שאינו כפוף להוראות מצד בתי אצולה. מאידך, המשמר מכיר בכך שללא התמיכה הנדיבה מצד בית האצולה הדגול, הייתה מפקדתו קורסת וציודו מתפורר, וייתכן ובשלב מסוים היו חברי המשמר גוועים ברעב. לפני הכל – הלורד קונראד והליידי אלגוריה הם חבריו של ראש המשמר, סגניו וכל השומרים על הסדר בעיר.
סגירת תפריט