קונפדקציית השייף

השייף כגזע

מבחינה פזיולוגית, השייף נראים דומים מאוד לבני האדם- שתי רגליים, שתי ידיים, פנים אנושיות ומבנה גוף ממוצע. ההבדל המהותי ביותר הוא שתי קרניים דמויות קרני תיש הצומחות מראשם של השייף, וכתמים כהים על עורם.

אורך חייהם של השייף נראה קצר לבני האדם, ולאלפים הוא נראה כמו ניד עפעף. הריון של שייף נמשך בסביבות החצי שנה, הם מגיעים לבגרות מינית הגיל 8 כשהקרניים שלהם פחות או יותר מסיימות לצמוח ולבגרות חברתית בגיל 12, חייהם לרוב לא מאריכים מעבר ל30 שנים, ושייף שמגיע לגיל 35 נחשב זקן באופן מופלג.

אולי בגלל זה השייף הם גזע כל כך חזק בהתנהגות ו- הם חיים מהר, וחזק, ובולט ועוצמתי. הם נתפסים כאימפולסיבים תזיזתיים והפכפכים, אף גם כמבריקים על גבול הגאונים.

רקע תרבותי

השייף מגיעים מקונפדרציה של מדינות קטנות ביבשת הדרום מערבית. אין להם מדינה אחת כאם רבות, והמדינות הללו קשורות זו בזו בקשרי מסחר פוליטיקה וידידות. אין להם תרבות אחת הומוגנית כאם מארג של סיפורים כתובים או מסופרים וספריות רבות שמשמרות את הידע של העבר. הם מאוד אחידים בדבר ההפרדה בין שייף ולא שייף. מלחמות בין השייף הם דבר נדיר ולא רצוי שלרוב נגמר בצורה עוצמתית ומהירה, כמו כל דבר אצל השייף.

הם לא טורחים כמו עמים אחרים על דברים כמו מסורת או מבט לעבר – העבר בעניניהם הוא משהו שנועד שילמדו ממנו כדי שאפשר יהיה להמשיך קדימה, לא משהו להתרפק עליו ולהאדירו. הם מכבדים את הבוגרים שלהם, מקשיבים להם ולומדים מהם – ואז לוקחים את הטוב כדי לבנות כל שייף את עתידו. בגלל זה תהפוכות מעמדיות הן לא דבר נדיר אצלם – משפחתו של זה שהיה שליט תוכל למצוא את עצמה ללא כלום תוך דורות ספורים אם שייפי המשפחה יתבססו רק על העבר.

הקונפדרציה ממוקמת באזור דל במשאבים ואמצעים, והעמים שרדו ושגשגו בעיקר הודות לחכמת כפיים ויכולת לפתור בעיות בתנאים קשים.יכולתם לפתח המצאות חדשות שיאפשרו ויקלו על החיים בסביבה הקשה. הם בנו ספינות שיכלו להפליג מעבר לים כשבניית הספינות אצל בני האדם הייתה רק בחיתוליה, מפגשים עתיקים אלה בין השייף ובני האדם מתועדים בקושי אצל בני האדם, אבל בפירוט אצל השייף. אשר שבו לסחור עם הממלכות האנושיות כשהללו יכלו להציע להם מוצרים בעלי ערך. השייף צריכים את בני האדם פחות משבני האדם צריכים את השייף, אבל אין ספק שהקשרים הכלכליים הללו סייעו מאוד לשני הצדדים.

השייף עושים מאמצים רבים כדי לשמר את הטכנולוגיה ושיטות היצור שלהם בסוד, עד כדי מלכוד המכשירים שהם מיצרים כדי שישמידו את עצמם במקרה בו מנסה לפרק אותם אדם לא מורשה. השייף אוהבים “לשאול” סיפורים אגדות ומסורות מעמים אחרים ולהפיק גרסאות שלהם לשעשוע ציבורי.

סגירת תפריט