כהונה

דתות בליברה הוא המסמך המארגן לנושא דת בעולם של ליברה, משם יש קישורים לאלים והכתות המרכזיים בעולם המשחק ומידע תיאולוגי נוסף העלול לעניין כל דמות המתעסקת בפולחן זה או אחר. עמוד זה יתעסק בצורה מוחלטת בחלק המכאני של כהונה בעולם של ליברה.

מבחינת  אופן הביצוע והמשחק של הטקסים עצמם אין הבדל בין הזרמים השונים, ולכן באחריות השחקנית ליצור את האווירה הייחודית למסדר אליו משתייכת דמותה, ולעשות רולפליי בהתאם.

כדי שטקס יפעל, חשוב לעקוב אחרי כללי הטקס, ולהשקיע את הזמן בביצועו (החלק הכי חשוב – רולפליי!). ככל שרמת הטקס גבוהה יותר, משך הזמן הדרוש לביצועו גבוה ארוך יותר והדרישות שלו גבוהות יותר.

לטקסים פשוטים יש לרוב השפעה ברורה ומיידית ואילו טקסים מורכבים דורשים נוכחות של מנחה על מנת לאפשר את ההשפעה שלהם.

מומלץ לכל שחקן המשחק כהן להכיר מראש את הטקסים שביכולתו לבצע, ואת המשמעות המכנית שלהם.

דרגות כהונה

 • רמה 1 – פרח כהונה. הדמות יכולה לייצר חפצים מבורכים
 • רמה 2 – יכולת לנהל טקסים ברמה 1
 • רמה 3 – יכולת לנהל טקסים ברמה 2
 • רמה 4 – יכולת לנהל טקסים ברמה 3
 • רמה 5 – יכולת לנהל טקסים ברמה 4
 • רמה 6 – יכולת לנהל טקסים ברמה 5

ניהול טקס

הכוהנת שמנהלת את הטקס אחראית על מהלך הטקס ותפקידה הוא להפעיל את כלל המשתתפים בטקס כך שלכל אחד מהם יהיה תפקיד אקטיבי.

דוגמאות להשתתפות פעילה: דיבור, ריקוד, תנועה, קריאה של טקסט, תיפוף, פציעה עצמית (תיאטרלי בלבד), סיפור אישי וכד'.

חומרים נוספים

לכל טקס ישנה דרישה של מספר משתתפים על מנת לקיימו, בנוסף טקסים מסויימים ידרשו חפצים או פעולות מסוימות על מנת לבצעם. על הכוהנת שמעבירה את הטקס לוודא כי כל תנאי הטקס מתקיימים.

נוכחות מנחה

ישנם טקסים אשר השחקנים יכולים לבצע לבד או בשיתוף שחקנים אחרים. אם זאת, ישנם טקסים הדורשים נוכחות מנחה על מנת לקיימם. במקרה וטקס דורש מנחה, אנא שלחו את אחד ממשתפי הטקס לקרוא למנחה מאגיה/כהונה בתחילת הטקס.

משיחה

קיימת משמעות לאמונה הדמויות אשר משתתפות בטקס. אמונה זו מבוטאת במשחק ליברה באמצעות הטקס משיחה. דמות אשר מבוצע עליה טקס המשיחה נחשבת כמאמינה של הדת אשר נמשחה אליה, ובעקבות זאת אמונתה יותר חזקה והיא נחשבת כ2 משתתפים בטקס של דתה. משום שהדמות מאמינה בדת ספציפית, היא לא יכולה להשתתף בטקסים של דתות אחרות אם אין כוהן של הדת שלה שעוזר להעביר את הטקס. כל כוהן נחשב משוח לדת שלו, כלומר הוא נחשב שני משתתפים בכל טקס שהוא מעביר. שני כוהנים(או יותר) מדתות שונות יכולים לבצע פעולה כך שמאמיני שתי הדתות יוכלו להשתתף בטקס. על מנת ששיתוף הפעולה יעבוד, הכוהנים צריכים להעביר את הטקס יחדיו. דמות אשר לא עברה משיחה נחשבת כמשתתף אחד ויכולה להשתתף בכל טקס. ניתן להתחיל את המשחק כמשוח לדת על פי בחירת השחקן. 

טקסים ברמה 1 – מינימום דקה אחת

 • הכנת מים קדושים [משתתף בודד] – דורש רק את המרכיבים: מים ומלח (אין צורך לגשת למאסטר כלכלה כדי להכין).
 • משיחה  [2 משתתפים, לא כולל המושא] – קבלת דמות אל הדת באופן רשמי, כל העובר משיכה אינו יכול להשתתף בטקס של דת אחרת והוא שווה כשני משתתפים בטקסים של הדת אליה נשמח. ראה הסבר מעלה. מבטל טקס נידוי.
 • ברכת המזון [כל המשתתפים בארוחה] – הטקס נערך לפני סעודה ומבטל את פעולתם של רעלים (כל הרעלים) הנמצאים במזון ומשקה אשר כבר על השולחן. כל משתתף בארוחה חייב להשתתף בטקס.
 • חסם מוות [4 משתתפים לא כולל הפצוע] – הכוהן מחזק את הקשרים של נשמה לגוף הפיזי בזמן שאלו נפרמים במוות. הדמות נשארת בחיים עוד 5 דקות ללא השגחת דמות אחרת לאחר סיום הטקס.

טקסים ברמה 2 – דק למספר משתתפים

 • טיהור מחטאים [6 משתתפים, לא כולל המטופל] – ממרק את נשמת הדמות מצללים המעיבים עליה.  מנטרל מום נפשי.
 • טקס נישואים [4 משתתפים, לא כולל הזוג] – מברך קשר אישי בעיני האלים. אפשרי רק עבור זוגות ששני הצדדים בהם מגולמים על ידי שחקנים במשחק. שחקנים שמתחילים את המשחק כנשואים, ושני השחקנים במשחק – מקבלים את כל הזכויות של זוגות שעברו טקס במהלך המשחק. אפשרי כטקס חידוש נדרים. הקשר הרוחני בין שתי הדמויות מהווה גשר בין שתי נשמות הדמויות המחזק את השתיים. אם זאת, ה"גשר" מאפשר לדברים רעים לעבור מדמות אחת לשניה. דמויות נשואות מתבקשות ללכת לעמדת הכלכלה על מנת לקבל הסבר על ההשפעות של הנישואים.
 • הרגעת הנפש [4 משתתפים, לא כולל מטופל] – עוזר לקורבן לחש או רעל שמפריע לחושים לעבוד באופן תקין, להתאפס (למשל מי שהוטל עליו לחש בלבול, לחש הקסמה, ששתה שיקוי אופוריה או הורעל על ידי רעל הגורם לפאניקה) – הטקס לא מרפא רעלים – אלא רק מעלים את הסימפטומים, הדמות עדיין תמות אם לא תטופל על ידי רופא (ראה חוקי הרעלה).
 • שבועה [4 משתתפים, לא כולל המושא] – כובל אדם בשבועה לדת / מעסיק / משימה. דורש הסכמה ושיתוף פעולה של האדם הנוטל עליו שבועה. במהלך הטקס קובעים את העונש על הפרת השבוע (גם אליו יש להסכים). במידה והשבועה תופר – תוטל על מפר השבועה קללה אשר יכולה לגרום לו לנכות נפשית ואף מוות אם כך סוכם בשבועה.
 • שריפת מת [4 משתתפים, לא כולל המושא] – ניתן לבצע רק על דמות שמתה. הנשמה של הדמות נהרסת ולא ניתן להחזיר אותה או להחיות את הגוף בכל דרך שהיא. דרוש גם מקור אש גדול.
 • ראי הנשמה [6 משתתפים ,לא כולל המושא] – מאפשר לראות את הנשמה של מושא הטקס.

טקסים ברמה 3 – דק למספר משתתפים

 • קללה [10 משתתפים, לא כולל את המושא] – מקלל דמות שלא בנוכחותה, ויכול לגרום לאובססיה לדבר מסוים. דמות בעלת אובססיה לחפץ מסויים אינה יכולה לעזוב פיזית את החפץ בשום מצב (אוכל, שינה, קרב וכד'), במקרה ומגע הפיזי נותק הדמות לא תשלוט בעצמה ותנסה לעשות הכל על מנת להשיג את החפץ חזרה לידיה. יכול להיות גם כחפץ מקולל (ראה חפצים מקוללים). נוכחות מנחה נדרשת. שימו לב לטקס יש השפעה שלילית על המשתתפים בו.
 • טיהור קללה [10 משתתפים, לא כולל את המושא] – מוריד השפעות קסומות וקללות מדמות או חפץ. דורש את נוכחות הקורבן או החפץ.
 • חזיון [משתתף יחיד] – מאפשר לכהן לקבל חזיון אחד. הדמות יכולה לכוון את החיזוי אותו היא מנסה לקבל (לדבר על כך עם המנחה). דרישות נוספות: שיקוי המכיל את ההשפעות: "הזיות" ו"חיבור קוסמי".נוכחות מנחה נדרשת.
 • ברכת הגנה (יצירת חפץ מבורך) [4 משתתפים] – מגן מקללה אחת. דורש פסלון או תליון אותו מברכים בטקס. תליון כסף או פסלון שנהב יגנו מקללה. פסלון זהב או תליון זהב יעניקו הבנה מנקמה.
 • השחתת נשמה [10 משתתפים, לא כולל המושא. המושא חייב להיות נוכח]  – הנשמה של הדמות הופכת חלשה יותר ופגיעה יותר ובכך, נגרם מום נפשי. ברגע שדמות מגיע למצב גסיסה היא מתה אוטומטית. נוכחות מנחה נדרשת. שימו לב לטקס יש השפעה שלילית על המשתתפים בו.
 • תיקון נשמה [8 משתתפים, לא כולל המושא] – מתקן נשמה שהושחתה ומרפא מום נפשי.

טקסים ברמה 4 – 10 דק

 • ריפוי של אדם גוסס [4 משתתפים, לא כולל המושא] – מחזיר לנק"פ 1. יעיל רק במידה והטקס החל לפני שהאדם הגוסס ממש מת. במהלך הטקס האדם לא יכול למות סופית (אלא אם כן הטקס מופרע).
 • נקמה [14 משתתפים] – מקלל דמות שלא בנוכחותה, וגורם לסימפטומים של הרעלה. בקללות מסוג זה גם כהן וגם רופא יכולים לטפל, כאשר רמת המטפל נקבעת בהתאם לרמה של הרעל בו משתמשים. יכול להיות גם כחפץ מקולל (ראה חפצים מקוללים). דורש גם את הרעל בו משתמשים. נוכחות מנחה נדרשת. שימו לב לטקס יש השפעה שלילית על המשתתפים
 • גניבת נשמה [4 משתתפים, לא כולל את המושא] – גניבת נשמה מאדם מת לצורך שימוש בטקסים. הנשמה מועברת לכהן המוביל את הטקס בצורת סמן נשמה.
 • גירוש [6 משתתפים] – מחלץ דמות מהשפעות דיבוק. לא מגרש נשמות אשר הותכו יחד.
 • דיבוק (יצירת חפץ מקולל) [4 משתתפים] – גורם לדיבוק אצל דמות אחת, הדמות חייבת לגעת בפסלון אשר עליו מוטלת הקללה. הדיבוק נכנס אל הדמות וגורם לה לאבד לאט לאט את שפיות דעתה ולהחליף אותה באישיות אפלה ומושחתת. דורש נשמה ופסלון שנהב מוקסם שעליו מוטל הטקס . יש לגשת לעמדת מנחים אם החפץ.
 • החזרת נשמה לגוף [12 משתתפים, לא כולל המושא] – מחזיר דמות שמתה ב10 הדקות האחרונות למצב של גוסס, משם ניתן לטפל בה עוד ע"י טקס או רופא.
 • נידוי [8 משתתפים, לא כולל המושא] – מוקיע דמות אחת באופן ויזואלי מהדת. הדמות לא יכולה להשתתף יותר בטקסים כלשהם בטרם תתקבל בחזרה לדת כל שהיא. הדמות עדיין יכולה להיות המטרה של טקס אבל היא לעולם לא תיחשב כמשתתף בטקס של שחקן אחר. טקס הנידוי מנטרל כהנים וקוסמי קריסטל. ניתן לעשות את הטקס על כל אדם, ללא קשר לדתו.

טקסים ברמה 5 – 15 דק

 • התכת נשמות [14 משתתפים, לא כולל המושא] – התכה של זוג נשמות יחד בגוף אחד. הנשמה יכולה להיות נשמה של דמות קיימת או של ישות אחרת. לכוהן חייבת להיות גישה לנשמה של ישות אחרת על מנת להשתמש בה. אופיה, התנהגותה ואפילו מראה יכול להשתנות בהתאם לנשמה החדשה. .נוכחות מנחה נדרשת
 • הכחדת נשמה [10 משתתפים, לא כולל את המושא] –  הורג את הנשמה של דמות באופן סופי, הדמות יכולה להיות בחיים. אין טקס שיכול להחזיר נשמה שהוכחדה. אפשר להשתמש בטקס זה על מנת לתקן את ההשפעות של התכת נשמה (ורק להוציא נשמה אחת), עם זאת, התוצאות הן לא צפויות. נוכחות מנחה נדרשת. שימו לב לטקס יש השפעה שלילית על המשתתפים בו
 • עונש אלוהי [10 משתתפים, לא כולל את המושא] – חוסם יכולת מכנית (מחקר, קסם, אלכימיה וכד') של שחקן, השחקן שדמותו נענשת חייב להיות נוכח בטקס. דורש הקרבה של נשמה אחת. נוכחות מנחה נדרשת.
 • קריאת זיכרונות [4 משתתפים, לא כולל המושא] – מאפשר לכהן לגלות זיכרון ספציפי (מוגדר מראש), יכול לגלות גם דברים שנשכחו בגלל קסם שכחה. מוקד הטקס לא יזכור מחדש דברים שנשכחו, אלא אם הכהן יחליט לספר לו עליהם. דרישות נוספות: הקרבת זיכרון אחד של הכהן הראשי אותו הוא מספר למשתתפים. הזיכרון יעלם לעד ממוחו של מוביל הטקס, אין אפשרות להחזיר זיכרון זה.

בירוך וקילול חפצים

ישנם חפצים אשר דורשים מלומדים בעלי ידע במיסטיקה אשר מגיעה ספציפית מכהונה. לטובת חפצים אלה יש צורך בכהנים בלבד. מלומד עם ידע תיאורטי במיסטיקה אינו מספיק על מנת למלא את דרישת המתכון.

כל מתכון אשר רשום בו מיסטיקה # (כהונה) או כוהן רמה # מחייב שימוש בכהן.

סגירת תפריט