קבלת החזר על כרטיס עבר

ברצוני לקבל החזר על כרטיס שנרכש בעבר